یاعلی مدد

 وامٌا غزل امروز:

بغض  مانده در گلویم باز شد 

 

یاعلی گفتیم وعشق آغازشد 

 

دوستان سلام.راستش نمیدونم مطلب امروز راچطور شروع کنم  

بگذاریداول هدفم ازتاسیس وبلاگ رابنویسم که براثرتشویقهای دوست  

وبرادرعزیزم (جانباز۷۰درصد)علی آقای شکرالهی بودکه وارداین جریان شدم و  

انشاالله این فضامجالیست برای ابراز نظروایده فارغ ازهرگونه جناح بندی  

جهت عموم ایرانیان پاک سرشت وایمان مدار...  

گه گاهی هم دلنوشته های خود راکه میدانم خالی ازعیب نبوده در  

قالب غزل قاصدک معروض میدارم...  

 انشاالله موردقبول عموم واقع گردد...  

  پیشاپیش آمادگی قبول هرنقدونظری راداشته ودست تک تک عزیزان  

رادرجهت بهبودوکیفیت وب بگرمی میفشارم...  

خلاصه اینکه تنهام نگذاریدکه سخت محتاج نوازشتان هستم.. 

قاصدک..یا علی مدد... 

بغض مانده در گلویم باز شد...یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

+نوشته شده در یکشنبه 29 دی 1387ساعت04:11توسط ♥قاصدک♥ | ♥نوازشی بیادگار♥ (1)