کهنه فروش....

 

 

  کهنه فروش داد میزنه: 

...  

    

 

چراغ شکسته می خرم

...  

    

 

کفشای پاره می خرم

...  

   

  

اسباب کهنه می خرم

...  

   

  

بی اختیار داد میزنم:

...  

    

 

کهنه فروش .. کهنه فروش... 

... 

 

 

یه دل خسته می خری؟ 

... 

 

 

قـلب شکسته می خری؟ 

...  

 

 

 

 

 

   

+نوشته شده در شنبه 19 بهمن 1387ساعت19:31توسط ♥قاصدک♥ | ♥نوازشی بیادگار♥ (6)