توهین به شعور ملت...

 

 

 

 

 

اصل خبرو ماجرا برمی گردد به: 

 

استعفای عبدالجبار کاکایی از شورای تصویب شعر وزارتارشاد.. 

.

 که چندی قبل ضمن انتقادشدید به خاطردخالت های وزارت ارشاد  اعلام کرد 

 

قادر به ادامه همکاری باآن نهاد فرمایشی نمیباشد..

 

بعد از این استعفا ، این شاعر و ترانه سرا که به عنوان 

 

کارشناس ثابت و مهمان در برنامه ء"دوقدم مانده به صبح"شبکه چهار حضور می یافت 

 

دیگر اجازه حضور به اوداده نشد وبه همین سادگی از رسانه ملی حذف گردید.!! 

 

اما نکته ی اصلی این نوشتار به ترفند رسانه ای میپردازد 

 

که دریک جعل رسانه ای” بدل” را به جای "اصل” معرفی میکند. 

 

 اندکی بعد از حذف عبدالجبار کاکایی، برنامه ی ” دو قدم مانده به صبح ” 

 

 اقدام به جایگزینی فردی با نام کاکاوند مینماید.البته از نوع مشابه!! 

 

رشیدکاکاوند که محقق وشاعراست جایگزین عبدالجبارکاکایی شاعروترانه سرا میشود!! 

 

البته آقای رشیدکاکاوند شخصیتی قابل احترام میباشد... 

 

ولی روی سخن بارسانه ملی است که براحتی به شعور بینندگان توهین نموده وخود به جای ملتی تصمیم میگیرد... 

 

عبدالجبارکاکایی برای ما ازآن رو عزیزاست که شاعریست متعهدوسراینده اشعاری  

 

فاخر در رثای جنگ تحمیلی وشهیدان وعلی الخصوص شهدای گمنام.... 

 

واقعادرایام سالگرد دهه فجر جای سوال و تعجب است که چه برسرمان آمده و  

 

آستانه تحمل مان راتااین حد پایین آورده که هرانتقادو منتقدی راسرکوب ودستور حذف آنان رامیدهیم!! 

 

آقایان!! این خُـلق وخوی استبدادی رژیم پهلوی بود که ملتی را وادار به قیام و واکنش کرد!! 

 

یادایـّـام حضور امام بخیر که قدرش ندانستیم وبـرفت!!!! 

 

یاعلی مدد 

 

 

+نوشته شده در یکشنبه 20 بهمن 1387ساعت07:25توسط ♥قاصدک♥ | ♥نوازشی بیادگار♥ (8)