هذیونهای شبانگاهی ِ قاصدک

 

  

 

بارالها یاری ام کن ؛ خسته ام               همچو مرغی درقفس؛ پر بسته ام 

ای خدا من خسته ام ؛ خاکم بکن          یا که اول پاک و بعد خاکم بکن 

یاری ام کن ای خدا سرگشته ام           ازطلا گشتن پشیمان گشته ام  

 

ای خدا " ای خالق جنّ و ملک           من نمیخواهم دگراین قاصدک!! 

چونکه هرشب یک پیام ازچپ و راست         مینوازد بنده رابی کم و کاست 

دوستی گوید*دروغ ممنوع*! کو؟             از پی تخریب گشتی بذله گو؟!  

آن یکی گوید : مجیز ِهاله "گو           شادی محمود بیا حرفی بگو !

کم اشارت کن به آن هالهء سبز          کم بگو "یاران" همه باشید سبز 

تهنیت گو یک شبی محمود را                 گو مبارک منصب مسعود را !!

وآن دگر گوید:مگو این " آن بگو                 کم بشین شبها و هی هذیان بگو 

اون پروفایله نوشتی تو وبت؟؟!               گورخود را کنده ای با این وبت!  

دخترم گفت:بابایی"خیلی بدی!                این چه حرفی بودبه محبوبم زدی؟!

بر بسیج ُ ناجا و  واجا  نـتاز !                  کم به وبلاگ ِ در ِ پیتت بناز !!

کم بگو دزدیده اند رأی منو!              ازمکافات عمل غافل مشو !  

آن یکی گوید:حاجی"بیشتربگو            من که میترسم بگم"پس تو بگو 

گفته ام صدبارکه حاجی نیستم!            وقتی تونیستی منم پس نیستم! 

مدح محمودگوی" انعامت دهند             سیب زمینی بهریک شامت دهند!  

دوستی گوید: بَـبم جان ! گند زدی!               گند بر دنیا و عقبایت زدی!

گفتمش: کم کن مرا شیر ژیان !               خسته ام باورکن از زخم زبان ! 

چونکه هرشب میزنم من جیغ  و داد         دوستی سیبی مرا انعام داد! 

گفته از ایران و ایرانی بگو                      خانه گشته رو به ویرانی" بگو 

از ندای سبز " آیا گفته ای؟                   یا چو دیگرمردمان خوش خفته ای؟!  

ازچه میترسی ترا که باک نیست          قاصدک که خانه اش برخاک نیست 

یک نسیم صبح گاهی بس ترا            تا که از بندجهان گردی رها 

گویمش:تا زنده باشد یک جوان          غم مخور"ایران بماند جاودان  

چشم بدخواهان ایران کور باد               دشمن این آب و خاک درگور باد 

توبمان" ایران من"جان منی      توعزیزی"برتر از جان منی 

 

 *اشاره به لوگوی بالای وب درهفته گذشته میباشدکه جویایش شدند

پ.ن.تمامی این ابیات نقل قولهای دوستان قاصدک درقالب نوازشهایشان بود.!   

وعده دیدار ِتموم عاشقان و منتظران عدالت در قاصدک آدینه ها 

بیاری حق تموم جمعه ها به روزه...

شادباشید وهمگی سلامت!...یاعلی مدد

+نوشته شده در جمعه 19 تیر 1388ساعت03:57توسط ♥قاصدک♥ | ♥نوازشی بیادگار♥ (102)